100% fast stilling som landbruksrådgiver/konsulent

I Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig 100 % fast stilling som landbruksrådgiver/konsulent. Avdelingen har kontorsted i Os kommune, som er vertskommunen for denne fellestjenesten. Landbruksavdelingen for disse tre kommunene består av 6,7 årsverk der landbruksrådgiveren inngår. Det er et stort fagfelt. Vi har bred kompetanse, og de ulike oppgavene i kommunens landbruksforvaltning løses i faggrupper. I de tre kommunene er det i dag ca 250 aktive bruk. De aktive brukene driver hovedsakelig med melk- og kjøttproduksjon basert på grovfôr, men vi har også et miljø med fjørfe i vårt område. Vi ønsker at landbruksavdelingen skal ha en framtidsrettet organisering, og kontoret skal gjennomføre kommunens forvaltningsoppgaver, og kunne bistå i utvikling av landbruksnæringen og den aktive bonde.
Utlyst 27.01.23
Søknadsfrist 12.02.23
Selskap Os kommune
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Teknisk og miljø
Søknader: 1

Lærlingeplass i Os kommune

Gjennom inntak av lærlinger ønsker Os kommune å * sikre kompetanse og kvalitet på tjenestene ved å rekruttere dyktige fagarbeidere. * bidra til at unge mennesker får et utdanningstilbud på sitt hjemsted. * gi ansatte mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom veilederoppgaven.
Utlyst 26.01.23
Søknadsfrist 26.02.23
Selskap Os kommune
Stillingstype Lærling
Lokasjon Omsorgstjenesten
Søknader: 3

Åpen søknad - barnehage 2023

Os kommune benytter elektronisk søknadsbehandling og alle åpne søknader til barnehagene i Os skal registreres her. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Attester og vitnemål må medbringes til intervju.
Utlyst 18.01.23
Søknadsfrist 31.12.23
Selskap Os kommune
Stillingstype Vikar dagtid
Lokasjon Os kommunale barnehage
Søknader: 0

100 % fast stilling som økonomisjef

I Os kommune er det ledig 100 % fast stilling som økonomisjef. Kommunen har i dag ca. 300 ansatte fordelt på ca. 210 årsverk. Stillingen er sentralt plassert i kommunedirektørens stab og deltar i kommunedirektørens ledermøter. Økonomisjefen skal være en god støtte og rådgiver for ledergruppen og en aktiv pådriver for helhetstenking og utvikling av kommunen. Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling, og har stort fokus på fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid. Oppgavene må til enhver tid kunne justeres i forhold til kommunens behov. Vi søker etter en entusiastisk, utviklingsorientert og faglig sterk medarbeider, gjerne med erfaring fra kommunal sektor, som har evne til å jobbe selvstendig og i team. Den vi søker må kunne kommunisere godt med ulike typer mennesker og medvirke til samhandling på tvers i organisasjonen. Positivt menneskesyn og gode kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning for å lykkes. Personlig egnethet vil ha avgjørende betydning. Ansvaret for kommunens regnskap og lønn er lagt til interkommunale kontorer for Røros, Holtålen og Os, der Holtålen er vertskommune for regnskap og Os for lønn.
Utlyst 17.01.23
Søknadsfrist 19.02.23
Selskap Os kommune
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Sentraladministrasjonen
Søknader: 0

Åpen søknad - virksomhet helse og omsorg 2023

Os kommune benytter elektronisk søknadsbehandling og alle åpne søknader til virksomhet helse og omsorg skal registreres her. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Attester og vitnemål må medbringes til intervju.
Utlyst 06.01.23
Søknadsfrist 31.12.23
Selskap Os kommune
Stillingstype Vikar turnus
Lokasjon Omsorgstjenesten
Søknader: 0

Os kommune søker engasjerte og positive sykepleiere/vernepleiere

Os kommune søker engasjerte og positive sykepleiere/vernepleiere, vi har for tiden 4 ledige stillinger, med snarlig tiltredelse: * 3 stk - 100 % faste stillinger 3-delt turnus, med arbeid hver 3. helg. * 80 % vikariat 3-delt turnus, med arbeid hver 3. helg Ønsker du å være en del av fremtidens eldreomsorg? Vi søker etter deg som vil være med å bidra til at våre brukere opplever gode omsorgstjenester, der hver dag teller. Vi har dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse, og et godt arbeidsmiljø. Dette er en mulighet for deg som liker en jobb med ansvar, varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer der man får brukt hele sin kompetanse. Stillingene er i helse- og omsorgstjenesten. Den består av sykehjem og hjemmetjenesten, med felles personell. Sykehjemmet har totalt 4 enheter, skjermet enhet og somatisk avdeling. Vi har også pasienter på korttidsopphold og avlastningsopphold. Vi samarbeider tett tverrfaglig med TFF, hjemmetjenesten, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og psykisk helse for å få til et helhetlig pasientforløp, og du vil få kolleger med stor faglig kompetanse. Søknader vurderes fortløpende, og stillingene vil kunne bli besatt så snart vi har en egnet og kvalifisert søker.
Utlyst 18.02.22
Søknadsfrist 16.02.23
Selskap Os kommune
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Omsorgstjenesten
Søknader: 2