50% fast stilling som sykepleier, pt. Os legekontor

Os legekontor er et velutstyrt legekontor. Vi har 3 fastleger, og forkontoret har 2,3 årsverk som sykepleier.Det er gode samarbeidsforhold i kommunen og stor fleksibilitet i å legge forholdene til rette for en god tjenesteutøvelse
Utlyst 07.05.21
Søknadsfrist 24.05.21
Selskap Os kommune
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Omsorgstjenesten
Søknader: 1