Kulturskolelærer/dirigent korps i inntil 35% fast stilling

Fra 01.08.2021 kan vi tilby fast ansettelse som lærer i Os kulturskole. Vi søker en kreativ og engasjert lærer som liker å undervise barn og unge på alle nivåer. Søknader vurderes fortløpende, og stillingen vil kunne bli besatt så snart vi har en kvalifisert søker.
Utlyst 09.09.21
Søknadsfrist 30.11.21
Selskap Os kommune
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Os skole/kulturskole
Søknader: 0

Åpen søknad - barnehageåret 2021/2022

Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Os kommunale barnehage. Er din søknad relevant for oss vil du bli tatt kontakt med.
Utlyst 17.08.21
Søknadsfrist 01.08.22
Selskap Os kommune
Stillingstype Timelønt
Lokasjon Os kommunale barnehage
Søknader: 1